Khai trương Cửa hàng Gas Petrolimex số 05 Bắc Ninh tại Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/09/2023, Chi nhánh Gas Petrolimex Bắc Ninh tưng bừng khai trương Cửa hàng Gas Petrolimex số 05 tại địa chỉ: Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm Gas Petrolimex và kịp thời cung ứng sản phẩm Gas Petrolimex chính hãng tới tận tay người tiêu dùng.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng ban nghiệp vụ Công ty Gas Petrolimex Hà Nội. Cùng sự hiện diện của Lãnh đạo nhà máy LPG Hà Nội, lãnh đạo Chi nhánh Gas Quảng Ninh, lãnh đạo Chi nhánh Gas Phú Thọ, Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Chi nhánh Gas Petrolimex Bắc Ninh.

Hiện nay, Chi nhánh Gas Petrolimex Bắc Ninh có hệ thống mạng lưới 05 điểm bán hàng là các Trung tâm/Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh và hệ thống khách hàng lớn là các nhà máy, xí nghiệp, nhà hàng, trường học, cơ quan và các hộ dân phủ rộng trên địa bàn. Sản lượng những năm qua đạt 3.000 tấn/năm; đóng góp nhất định vào sự phát triển Công ty Gas Petrolimex Hà Nội và Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Cửa hàng Gas Petrolimex số 05 Bắc Ninh được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Gas Petrolimex trên địa bàn khu Lãm Làng nói riêng cũng như huyện Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh nói chung, đồng thời quảng bá thương hiệu sản phẩm Gas Petrolimex.

Một số hình ảnh tại Lễ khai trương:

Gas Petrolimex
Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Gas Petrolimex Hà Nội phát biểu tại Lễ Khai trương Cửa hàng Gas số 05 Bắc Ninh
Gas Petrolimex
Giám Đốc chi nhánh Gas Petrolimex Bắc Ninh phát biểu tại Lễ Khai trương
Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Gas Petrolimex Hà Nội, Lãnh đạo nhà máy LPG Hà Nội, Lãnh đạo Chi nhánh Gas Quảng Ninh, Lãnh đạo Chi nhánh Gas Phú Thọ Lễ Khai trương Cửa hàng Gas Petrolimex số 05 Bắc Ninh
Lễ Khai trương Cửa hàng Gas Petrolimex số 05 Bắc Ninh
Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Gas Petrolimex Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai trương Cửa hàng Gas Petrolimex số 05 Bắc Ninh
Đại diện Ban lãnh đạo nhà máy LPG Hà Nội, Lãnh đạo Chi nhánh Gas Quảng Ninh, Lãnh đạo Chi nhánh Gas Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai trương
Đại diện Cửa hàng Gas Petrolimex số 01 Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai trương
Đại diện Cửa hàng Gas Petrolimex số 02 Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai trương

Tin Liên Quan